Prosjekter Våren 2017

Panelkjøkken anno 1900 og Kopiering av  Direktørbolig anno 1905 ble et travelt og morsomt halvår med håndtverkstradisjoner og materialkunnskap som hovedkategorier. 

Vinteren startet med å lage utendørs pynt til et hus i Halden som brant ned for et par år siden. Her har vi laget Vinduspynt, bordlist, mønekors og taksperrer, repotrapp, svingtrapp med svingstykke og kjellertrapp. Et stort og flott prosjekt. Takk til Mesterbygg Halden for jobben!

Bøensætre husmannsplass i Aremark har også fått nytt kjøkken i skolestua, som brukes til små arrangement og selskaper. Et krevende prosjekt med fylkeskonservator, riksantikvaren, mattilsynet og kunden selv som setter krav til utførelse, estetikk, praktiske løsninger og overflate. I et tømmerhus uten lodd,vater og vinkelrette vegger, små rom med god takhøyde, som alle andre tømmerhus ble det et ordentlig skreddersydd kjøkken til alles krav! 

Siste artikler
  • Prosjekter Høsten 2018
  • Prosjekter Våren 2017
  • Prosjekter Høsten 2016